dissabte, 26 de febrer de 2011

Estats d'ànim

En aquest treball pictòric, he volgut desenvolupar en la idea i la tècnica del pintor anglès Michael Porter, el qual inclou la natura als seus cuadres i teles, creant espais i dimensions amb la pintura i la natura. Natura que podem trobar en forma de fulles, tijes, branques, o d'altres elements que trobaríem fàcilment en un parc o en un bosc. Per a mi ha estat important aquest mètode de treball, perquè m'ha ajudat a contemplar i a estar pendent de la tela, es a dir, et fas a la idea que no és només pintura i prou. És tot un seguit d'elements que creen espais i relleus, que s'uneixen a la pintura, constituïnt un "tot" i creant imatges visualment molt potents i harmòniques. Estats d'ànimAixí és com es titula aquesta sèrie, la qual m'està servint de preparació per a la realització d'un projecte pictòric que encara estic realitzant. Aquestes són obres d'un format petit, d'aproximadament 46x38 cm., on es fusionen dos tècniques: el dripping, o action painting i la ja esmentada utilització de la natura com a element important i imprescindible de l'obra. 

En aquest treball cada tela representa un estat d'ànim diferent, i es veu reflectit en la manera de treballar l'obra, així doncs l'energia ens presenta colors vius verds que ajuden a donar una imatge positiva i animada, l'alegría la trobem representada en colors vius i molt de moviment en la tela, la tristor en canvi amb negres i grisos, colors bruts i una tela bastant estàtica i sense gaire dinamisme i per acabar trobem el dubte, que podríem dir que és una mica la barreja de les dues, colors apagats i una mica bruts, com son aquets ocres i negres i una petita i lleu insinuació de moviment representada en aquesta obra.Energia. Tècnica mixta sobre tela. 46x38 cm. 2011.Alegria. Tècnica mixta sobre tela. 46x38 cm. 2010.Tristor. Tècnica mixta sobre tela. 46x38 cm. 2010.Dubte. Tècnica mixta sobre tela. 46x38 cm. 2010.

dissabte, 19 de febrer de 2011

Camp de blat

Aquest és un dels primers treballs que vaig realitzar en el meu primer curs a Belles Arts, per l'assignatura de pintura. Es tracta de treballar la sèrie, la continuïtat, la relació entre teles. I en el meu cas he volgut portar-ho a una temàtica molt paisatgística, com pot ésser un camp de blat. Aquesta obra consta de tres teles de 73x60 cm., pintat amb acrílic, i on es pot apreciar clarament que aquesta sèrie te una relació concreta, es necessita l'una de l'altre, i forma un "tot", per entendre'ns: una tela no pot quedar sola sense les altres dues. És d'aquesta manera com es crea una mena de forta interrelació entre elles, creant un únic i indivisible paisatge.


Per aquest treball em vaig inspirar en la obra i el treball de Vincent Van Gogh, i he intentat imitar la seva pinzellada tant plena de pintura i de vida en aquest camp de blat, tal i com ell ja va fer un cop. Podem veure com en aquesta obra cada part està plenament diferenciada, la terra, l'horitzó i el cel es fonen i donen aquesta sensació de tranquil·litat i harmonia. El blat es presenta cambiant i en moviment, amb una pinzellada gruixuda i amb gran quantitat de materia, mentre que el cel contraposa aquesta pinzellada amb un moviment més pla, senzill i serè. Aquesta obra pretèn obrir la porta a una sèrie de teles amb el mateix objectiu: unir un paisatge amb diferents imatges.Camp de blat I. Acrílic sobre tela. 73x60 cm. 2010Camp de blat II. Acrilic sobre tela. 73x60 cm. 2010Camp de blat III. Acrílic sobre tela. 73x60 cm. 2010

dilluns, 7 de febrer de 2011

Projecte pictòric: Sentiment

Des de fa ja temps que sé ben bé que en el camp artístic on millor em sento, on m'hi trobo més còmode, és en el de la pintura. És un acte harmònic i relaxant que em produeix tranquil·litat, m'ajuda a desconectar. D'aquesta manera, m'agrada buscar l'experimentació a cada moment, la creació de noves formes, de nous conceptes, tot i que ja hagin estat inventats abans, intento trobar un estil que em pugui definir i és aquesta experimentació la que em porta a trobar aquest estil. M'agrada molt l'efecte de la pintura fluida, de la pintura viva, de l'acció de tacar, d'esquitxar una tela i de provar nous materials. Materials que "normalment" en el món de la pintura no trobariem amb molta freqüència. L'utilització de pintures d'esmalts industrials o d'altres productes químics, guixos o plantes són només el primer pas en aquesta experimentació que estic duent a terme i que està éssent tota la base troncal del meu treball artístic, tant a la facultat de Belles Arts, com en el camp personal.

Projecte final

Aquest projecte final és fruit del que s'ha pogut llegir en les línies del damunt. Fruit de proves diverses, amb pintures acríliques, amb esmalts industrials, productes químics, guix i plantes, fent que la pintura flueixi, i tots aquests elements quedin interconnectats. La pintura se'ns presenta d'una manera genuïna i única, sense cap tractament especial. S'ha emprat tal i com és ella: Fluida i cambiant. La tècnica del dripping, o action painting fa que aquesta pintura sigui molt més lliure, fent que els colors s'entrellaçin formant retícules, petites connexions entre sí, amb un contacte continu amb els dos importants elements que conforment aquest espai pictòric: La tela i les plantes.
Un espai que conforma aquesta matèria natural que sembla com atrapada per la pintura, com si fós presonera d'aquets elements, simbólicament tant industrialitzats, aconseguint una antítesi del que conforma allò que és natural, i allò que és artificial i que també alhora aconsegueix establir una metáfora entre l'home i la natura, èssent l'home aquesta força que atrapa i no deixa anar, aquesta retícula implacable. Però al cap i a la fi, les plantes seguiran alli, inmóbils, presoneres, però alhora preservades, persistint al pas del temps, com a fòssils que durant anys i anys s'acabaràn descobrint quant la pintura algun dia caigui, desaparegui. Serà llavors quant la pinturà viurà per sempre, entre la pintura i la tela i quedarà com un record gravat, en un suport molt poc natural. Però això amics meus, ja serà una altra història.


Sentiment: Tardor. Tècnica mixta sobre tela. 116x89 cm. 2010.